Våra väntetider för ADHD utredning är i dagsläget två månader.