Våra väntetider för ADHD utredning är i dagsläget ca 1,5- 2 månader.