Våra väntetider för ADHD utredning är i dagsläget ca 2 månader.