Våra väntetider för ADHD utredning är i dagsläget ca 2-3 månader.