Nu är det remisskrav för att kunna påbörja en ADHD utredning hos samtliga BUMM:ar i Stockholm sedan 1 juni 2022. Remissen måste skickas från Skolhälsovården, av skolläkare.

Enligt vårt nya uppdrag med Region Stockholm utreder vi barn som är födda 2014 eller tidigare. Det vill säga, barn som fyller 10 år i år upp till 17 år.

Med remissen önskar vi få ifyllda 5-15 formulär av både skola och vårdnadshavare.