Våra väntetider för ADHD utredning är i dagsläget 1,5 månad.