ADHD UTREDNING

Vill du som barn/förälder göra en ADHD utredning?

Be Skolhälsovården att remittera till oss. Vi utreder barn som är födda 2012 eller tidigare. Det vill säga, barn som fyller 10 år i år upp till 17 år.

Med remiss skall 5-15 formulär av skola och vårdnadshavare bifogas.

För allmänna frågor: info@barnspecialisterna.se

På båda våra mottagningar i Solna och Sollentuna har vi avtal med Region Stockholm för att bedriva ADHD utredningar.

Vårt ADHD-team består av barnläkare, barnneurolog och erfarna psykologer. Om det finns misstanke om att ert barn har ADHD eller andra närliggande diagnoser kommer barnet först att få träffa en av våra barnläkare eller psykologer beroende på åldern. Barnspecialisterna BUMM utreder, behandlar och följer upp barn- och ungdomar med misstänkt eller diagnostiserad ADHD/ADHD.  Autismfrågeställning eller svårare psykiatrisk problematik hänvisas patienter till BUP.

Om det finns misstanke om att ert barn har ADHD, önskar vi få in följande underlag från skola:

– 5-15 formulär (ifyllt av föräldrar)

Ladda ned (5-15 formulär)

-5-15 formulär (ifyllt av skola)

Ladda ned (5-15 formulär)

Så går en ADHD-utredning till hos oss

Utredningen innebär flertal besök hos oss och samtliga besök äger rum på vår mottagning:

  • Samtal med vårdnadshavare och psykolog/barnläkare. Kan även vara ett videomöte. Tidsåtgång: 1 h.
  • Läkarbedömning med föräldrar och barn. Tidsåtgång: 30-40 min.
  • Psykologtestning med barn samt vårdnadshavare deltar. Tidsåtgång: 2-4 h.
  • Samtal mellan psykolog och skola/förskola med samtycke av föräldrar
  • Återgivning av utredningens resultat samt rekommendationer till föräldrar (och barn). (Barn < 12 år deltar inte på besöket om inget annat är överenskommet mellan psykolog och vårdnadshavare).  Tidsåtgång: 1 h.
  • Återgivning av utredningens resultat samt rekommendationer till skola om föräldrarna önskar detta. Föräldrar kan närvara på detta besök. Tidsåtgång: 1 h.
  • Vi erbjuder ett stödsamtal till alla barn som har erhållit en diagnos.
LÄS MER OM ADHD- LÄNKAR