Barnspecialisterna BUMM har bytt hemsida. Klicka här för att komma till vår nya hemsida: meliva.se/barnspecialisterna-bumm/

Denna gamla hemsida stänger ned inom kort.

NEUROPSYKIATRISK UTREDNING

Vill du ha en regionsfinansierad utredning hos oss med frågeställning ADHD, kan du kontakta din skolhälsovård för en remiss. Vi utreder barn som är födda 2014 eller tidigare. Det vill säga, barn som fyller 10 år i år upp till 17 år. Med remiss skall 5-15 formulär av skola och vårdnadshavare bifogas. För allmänna frågor: info@barnspecialisterna.se

PRIVAT NEUROPSYKIATRISK UTREDNING

Barnspecialisterna erbjuder dig möjligheten att utföra en neuropsykiatrisk utredning i privat regi där vårt team undersöker misstankar om neuropsykiatrisk diagnostik såsom ADHD/ADD, autismspektrumtillstånd eller begåvningsnivå. Du får tid för ett bedömningssamtal direkt vid bokning.

Om du betalar utredningen privat kostar utredningen 30 000 kr och du behöver ingen remiss. Innan vi påbörjar en utredning görs alltid en psykologbedömning på distans. Vi kommer att be er att fylla i en vårdbegäran och skattningar inför bedömningssamtalet. Priset för psykologbedömningen är 3000 kr. Om det bedöms att en neuropsykiatrisk utredning är motiverad inleds utredningen och de resterande 27 000 kr debiteras.

I en neuropsykiatrisk utredning ingår:

  • Att fylla i skattningsskalor
  • Testning där vi undersöker olika delar av kognitiv funktion
  • Intervju med patient och nära anhörig
  • Vid behov genomgång av journalkopior från eventuell tidigare vård eller utredningar
  • Läkarbedömning hos specialistläkare, inklusive genomgång av sjukdomshistoria och uteslutande av somatiska orsaker till svårigheter
  • Återföring/genomgång av utredning och rekommendationer inkl skriftligt utlåtande till dig som gjort utredningen
  • För barn och ungdomar erbjuds även en skolåterföring/genomgång av utredning till skola

Efter utredning:

  • För barn och ungdomar 0-17 år med fastställd ADHD eller ADD erbjuds kostnadsfritt ställningstagande hos barnspecialistläkare till eventuell medicinsk behandling.
  • För dig som är över 18 år med fastställd ADHD eller ADD erbjuds som tillval ett ställningstagande till eventuell medicinsk behandling hos specialistläkare. Vi kan även erbjuda remiss till vuxenpsykiatrin.

För bokning eller frågor kring privatfinansierad utredning kontakta oss via:

utredning@barnspecialisterna.se

Är du som vuxen intresserad av neuropsykiatrisk utredning? Då är du välkommen att kontakta oss på samma mailadress.

LÄS MER OM ADHD- LÄNKAR