FÖR VÅRDGIVARE

Vi är bedriver två privata barn-och ungdomsmedicinska mottagningar som arbetar på uppdrag av Region Stockholm. Besöken är kostnadsfria. Vi träffar barn mellan 0 upp till 18 år. Vi arbetar i journalsystemet Take Care.

Fr.o.m 1 juni 2022 är det remisskrav för nybesök på barn äldre än 6 månaders ålder. Här inkluderas även nybesök för ADHD medicinering. Våra pågående patienter behöver ingen remiss.

Fr.o.m 1 juni 2022 är det remisskrav på ADHD utredningar och de måste ställas från Skolhälsovården. Vi utreder barn födda 2013 eller tidigare. Det vill säga, barn som fyller 10 år i år upp till 17 år. Yngre barn utreds på BUP.

BARNSPECIALISTERNA SOLNA BUMM KONTAKTUPPGIFTER

Vår tjänstetelefon i Solna är: 08-42003430, knappval 9. Fax: 08-42003431.
Mail: info@barnspecialisterna.se
Postadress: Hotellgatan 3, plan 4. 171 45 Solna
Besöksadress till barnläkare/barnsjuksköterska: Hotellgatan 3, plan 4. 171 45 Solna
Besöksadress till psykolog: Solna Torg 3, plan 2. 171 45 Solna

BARNSPECIALISTERNA SOLLENTUNA BUMM KONTAKTUPPGIFTER

Vår tjänstetelefon i Sollentuna är: 08-42003430 knappval 8. Fax: 08-4620220.
Mail: info@barnspecialisterna.se
Postadress samt besöksadress: Kung Hans väg 12. 192 68 Sollentuna

VÅRA UPPDRAG

 • Basuppdrag inom barnmedicin

Basuppdraget är på specialistnivå. Vi utreder, behandlar och följer upp barn med astma, allergier, buksmärtor, tillväxtfrågeställningar, urinvägsproblem, huvudvärk, ADHD m.m. Vi tillhandahåller ingen akutmottagning men vi ska till vår målgrupp kunna erbjuda ett antal oplanerade besök per dag och barn under 6 månader prioriteras. Vi bedömer rätt vårdnivå enligt Viss.nu.

Vi erbjuder digitala videobesök till vårdnadshavare

 • Tilläggsuppdrag ADHD med psykologinsats

Utredning och uppföljning av barn och ungdomar med misstänkt eller diagnostiserad ADHD/ADD. Vi tar emot remisser på ADHD/ADD från Skolhälsovården. Vi utreder barn födda 2013 eller tidigare, det vill säga; barn som fyller 10 år i år upp till 17 år.

OBS! Vi utreder inte barn med autismfrågeställning. Dessa barn skall hänvisas till BUP.

Vid ADHD remiss önskar vi få in följande: 

Väntetider för utredning 

Ni finner uppdaterade väntetider under nyheter.

Medicinsk behandling mot ADHD

Om barnet har erhållit en ADHD diagnos kan vi erbjuda medicinering. Detta diskuteras mellan patient/föräldrar och barnläkare. 

 • Psykologinsats

Barnspecialisterna Solna och Sollentuna BUMM erbjuder psykologinsats och föräldrastöd till barn och ungdomar (6-17år) som tillhör en så kallad barnmedicinsk målgrupp eller som är utredda och diagnosticerade med ADHD hos oss.

Har barnet ADHD och är utredd hos oss?

Om barnet är utredd hos och har erhållit en ADHD-diagnos och nu önskar en barnpsykologkontakt, så kan vårdnadshavare eller barnet kontakta oss utan remiss!

Önskar barnet en barnpsykologkontakt  pga. sin somatiska sjukdom?

Exempel på när våra barnpsykologer kan vara till hjälp:

 • Eventuella psykosomatiska symtom/stressymptom som huvudvärk, magont, sömnsvårigheter, trötthet eller utmattning.
 • Lider av annan smärta eller kroppsliga besvär
 • Eventuell medicinsk problematik som epilepsi, diabetes, enures eller enkopres (hypotyreos, glutenintolerans eller annan medfödd medicinsk problematik)
 • Sprutfobi eller annan medicinska undvikandebeteende
 • Viktproblematik som obesitas
 • Tillväxtproblematik som kort/långvuxenhet
 • Långvariga symtom av Covid-19
 • Pans eller Pandas