FRÅGOR & SVAR2023-09-20T12:25:26+02:00

Frågor & Svar

Här finner ni svar på dem mest frekventa frågorna.

Kontakta oss för mer information

Frågor & Svar

Besöken är kostnadsfria. Remisskrav på alla nya patienter som är äldre än 6 månaders ålder. Hos oss kan ditt barn få träffa en barnspecialist för kvalificerade utredningar och behandlingar upp till 18 års åder. Är ditt barn under 6 månader så kan ni söka vid subakut sjukdom.

Remisskrav gäller från och med 1 juni 2022 på alla nybesök på barn som är äldre än 6 månaders ålder. Alla pågående vårdkontakter hos oss eller barn som är yngre än 6 månader behöver ingen remiss till oss.

Önskar du göra en ADHD utredning hos oss så måste remiss från Skolhälsovården skickas till oss. Det är ett av de nya kraven från Hälso-och sjukvårdsförvaltningen som träder i kraft 1 juni 2022. Vi utreder barn som är födda 2013 eller tidigare, det vill säga, barn som har fyllt 10 år i år upp till 17 års ålder.

Barn som är yngre utreds på BUP.

Våra väntetider varierar men är oftast 30 dagar för nybesök. Undantag gäller neuropsykiatri och psykologinsatser.

Var god och logga in på apotekets hemsida eller 1177.se för att se om ni fler uttag kvar på samma recept innan ni hör av er till oss. Finns det inga recept, lägg ett ärende till oss på 1177.se. Vi förskriver receptet inom 3 arbetsdagar. Vi skriver inte ut recept till patienter som aldrig har varit på mottagningen.

 • 1177 – uttag och kontakt

På 1177.se kan du se dina förskrivningar och namn på den som skrivit ut hjälpmedlen till dig, beställa uttag och kontakta oss på ett säkert sätt.

Så här ser du dina utskrivna hjälpmedel och beställer uttag

 1. Klicka här för att logga in på 1177.se (öppnas i nytt fönster).
 2. Under rubriken Övriga tjänster, klicka på Alla övriga tjänster.
 3. Scrolla ner till rubriken Hjälpmedel, klicka på Beställ förskrivna förbrukningsprodukter.

Nu kan du se förskrivningar av förbrukningshjälpmedel och vem som skrivit ut dem till dig. Ser du ingen aktuell förskrivning så kontakta din förskrivare.

 1. Ser du dina förbrukningshjälpmedel listade kan du gå vidare och skicka en beställning till oss. Kontrollera att adress, portkod och telefonnummer är rätt.
 2. Har du redan skickat en beställning så kan du se om vi har tagit emot och registrerat den. Tyvärr går det inte att se när du kan förvänta dig leverans av dina hjälpmedel.

Intyg

För att beställa intyg kan ni logga in på www.1177.se och efterfråga det elektroniskt.

Kostar intyg?
Barn och ungdomar under 18 år betalar samma pris som vuxna. Avgifter för intyg ingår inte i högkostnadsskyddet för sjukvård och frikort gäller inte.

Var god, läs mer om intyg på Vårdguiden:
http://www.1177.se/Stockholm/Regler-och-rattigheter/Avgifter-for-intyg-vaccination-halsoundersokning-och-provtagning-i-stockholms-lan/

Avgiftsfria intyg, exempel:

Försäkringskassan

Alla intyg som försäkringskassan behöver för sin handläggning är avgiftsfria. Några exempel på intyg är:
•Intyg för tillfällig föräldrapenning (VAB)
•Handikappsersättning och vårdbidrag

Avgiftsbelagda intyg, exempel:

Kommun eller stadsdelsnämnd

Avgiftsbelagda intyg till kommun eller stadsdelsnämnd. Exempel på intyg är:
•Förskola och skolgång: 375 kr
Gäller alla intyg som rör barns förskole- och skolsituation

Behandlingshjälpmedel och läkemedel
•Intyg om innehav inför resa: 375 kr

Reseåterbud
•Reseåterbud: 375 kr

Intyg till Transportstyrelsen
•Läkarintyg alkohol, narkotika och läkemedel: 1125 kr (avseende lämpligheten att inneha körkort. Intyget ska utföras av läkare med specialistkompetens (se transportsstyrelsens krav))

Det finns flertal provtagningsenheter runt om i Stockholm.

Vi brukar oftast hänvisa patienter till NKS för provtagning.

https://www.karolinska.se/for-patienter/karolinska-universitetslaboratoriet/alla-provtagningsenheter-a-o/

Psykologteamet sitter på Solna Torg 3, plan 2 inne i Solna Centrum. Ni tar glashissen mitt emot Lindexbutiken.

Våra barnläkare och barnsjuksköterskor sitter kvar på Hotellgatan 3, plan 4.

Vi har akuta (oplanerade besök) tider varje dag. Dessa prioriteras framförallt till små barn under 6 månader. För att få en subakut tid måste ni ringa mottagningen så vi kan bedöma vårdnivån, det vill säga om ni ska komma till oss eller ska hänvisas till en annan vårdinstans. Utifrån bedömningen prioriterar vi hur snart ditt barn behöver få specialistvård. Ni kan räkna med ca en timme väntetid vid bokning av akut besök.

Nej. Vi har öppet måndag-fredag 08:00-17:00. Lunchstängt mellan 12:00-12:50. Vi har stängt helgdagar och röda dagar.

Besöket är kostnadsfritt. Uteblivna besök eller sena återbud debiteras. Återbud mindre än 24 timmar innan besöket debiteras med 400 kronor.  Vi följer Region Stockholms riktlinjer.

Finns några speciella regler för utomlandspatienter, patient över 18 år eller turister. Fråga innan du bokar ditt besök.

Kom gärna 10-15 min innan besöket. Ibland vill vi mäta till exempel blodtryck, längd och vikt innan läkarbesöket.

Meddela oss i god tid innan ditt besök.

Det finns en stor parkering i närhet av båda våra mottagningar.

Barncentrum Solna har parkeringsplatser i anslutning till Solna Centrum. Gratis parkering 1h.

Barncentrum Sollentuna har parkeringsplatser i anslutning till fastigheten. Ta med p-skiva.

Till Solna: 08-42003430 knappval 9

Till Sollentuna: 08-42003430 knappval 8

Mail: info@barnspecialisterna.se

Önskar du göra en ADHD utredning hos oss så måste remiss från Skolhälsovården skickas till oss. Det är ett av de nya kraven från Hälso-och sjukvårdsförvaltningen som träder i kraft 1 juni 2022.

Vi utreder barn som är födda 2013 eller tidigare, det vill säga, barn som har fyllt 10 år i år upp till 17 års ålder.

Barn som är yngre utreds på BUP.

Nej, vi utför inte autism utredningar. Kontakta skolhälsovården eller BUP för mer information.

Vi uppdaterar våra väntetider löpande under senaste nyheter

Ert barn behöver remiss från husläkare, bvc, skolhälsovård, närakut, barnakut etc. Barn under 6 mån omfattas ej av remisskravet.

Du ringer på 08-4200 3430 eller loggar in på www.1177.se och lämnar återbud.
Kom ihåg att: uteblivna besök eller sena återbud debiteras. Återbud mindre än 24 timmar innan besöket kommer att debiteras.

Våra mottagningar är miljöcertifierade enligt ISO 14001 standard. Vi arbetar kontinuerligt för att förbättra vårt miljöarbete på mottagningen.

Vår policy är vägledande för verksamhet och anpassad efter organisationens syfte, förutsättningar och omfattning och miljöpåverkan från dessa aktiviteter och tjänster. Vi…

 • bidrar till en långsiktig ekonomisk och miljömässig hållbar samhällsutveckling.
 • uppfyller lagar, förordningar samt myndigheternas miljökrav.
 • ökar medvetenheten och kunskapen om vår miljöpåverkan och vad vi kan göra för att förebygga med fokus på kemikaliehantering, läkemedelshantering, avfallshantering och andra skadliga ämnen för miljö.
 • utbildar och stimulerar våra medarbetare så att de kan bedöma och prioritera aktiviteter, tjänster och produkter ur ett miljöperspektiv.
 • engagerar och kommunicerar med kunder, leverantörer och övriga intressenter inom miljöarbetet.
 • tar ett ansvar för närmiljö på och kring våra arbetsplatser och söker aktivt undvika all form av skada och störning för människa och natur.
 • effektiviserar våra transporter i syfte att minska förbrukningen av fossila bränslen.
 • Strävar efter en minskad förbrukning av papper och annat kontorsmaterial
 • Vi arbetar ständigt med att förbättra vår miljöprestanda och utifrån målstyrning, där framtagna mål är kopplat till verksamhetens betydande miljöaspekter.

Hur hamnar läkemedel i naturen?

Om läkemedel kastas i soporna eller spolas ned i toaletten kan de så småningom hamna i naturen. Men även läkemedel som används kommer ut i våra avlopp eftersom läkemedel lämnar kroppen via urinen och avföringen. Läkemedelsresterna kan nå vattendrag och grundvatten trots passage genom avloppsreningsverken. Eftersom läkemedel ofta är anpassade för att stå emot biologisk nedbrytning kan de finnas kvar i naturen under lång tid.

Varför tar inte reningsverken hand om läkemedlen?

Forskning pågår för att få mer kunskap. De nya reningsmetoder som finns tillgång till i dag är i sig energikrävande och leder till annan miljöbelastning. Ofta krävs dessutom att reningsverken måste byggas om då ett extra reningssteg behövs. Vissa läkemedel fastnar i avloppsslammet och det är inte heller bra eftersom det ibland används som jordförbättringsmedel.

Har man funnit läkemedel i miljön?

Fisk fångad i Riddarfjärden i Stockholm innehöll antidepressiva och smärtstillande läkemedel, visade analyser gjorda av Stockholms läns landstings miljöavdelning. I bottensediment i Nordsjön har man hittat verksamma ämnen från läkemedel och i Antarktis har man hittat bakterier som är motståndskraftiga mot antibiotika. I andra länder till exempel Indien har man sett stora utsläpp i vattendrag intill läkemedelsfabriker. I flera länder, även i Sverige, har läkemedel kunnat spåras i små mängder i dricksvattnet. Halterna man funnit i Sverige har varit mycket låga och innebär inte någon risk för människor som dricker vattnet.

Kan läkemedel skada miljön?

Antibiotika kan till exempel påverka miljön genom att öka förekomsten av resistenta (motståndskraftiga) bakterier. Detta kan leda till att vi får allt svårare att bota infektioner. Det är också känt att hormonstörande ämnen från läkemedel, till exempel östrogen i p-piller, kan göra hanfiskar och hangrodor tvåkönade så att deras fortplantningsförmåga minskar.

Vad görs i Sverige för att minska läkemedelsrester i naturen?

Sverige har en framskjuten roll när det gäller att hindra läkemedel från att nå miljön. Apoteken i hela landet tar emot privatpersoners överblivna läkemedel för att förhindra att de slängs i soporna eller spolas ner i toaletter. Sjukvårdens överblivna läkemedel tar landstingen hand om. Stockholms läns landsting följer läkemedelsnivåerna i naturen genom provtagning av vatten och fisk i Mälaren samt Östersjön. Regelbundna mätningar görs också i dricksvattnet. För några år sedan startades ett svenskt forskningsprogram – Mistra Pharma – för att minska miljörisker orsakade av läkemedel. Läkemedelsverket arbetar via EU för att minska miljöutsläpp vid tillverkning.

Vad görs i Europa?

Utomlands uppmärksammas frågan om läkemedel i miljön alltmer. För att ett nytt läkemedel ska få säljas i EU ställs krav om redovisning av miljöpåverkan. I EU har också bestämts att alla medlemsstater ska ha återlämningssystem för kasserade läkemedel.
Vet doktorn vilka läkemedel som kan påverka naturen? Arbetet med att miljöbedöma läkemedel påbörjades av Stockholms läns landsting år 2003 och läkarna får fortlöpande information om detta. Uppgifterna som ligger till grund för bedömningen kommer huvudsakligen från läkemedelsföretagen. Resultaten används bland annat tillsammans med uppgifter om effekt och säkerhet när läkemedel väljs för att rekommenderas i Kloka Listan. Kloka Listan utges årligen av Stockholms läns läkemedelskommitté. I läkemedelsinnehållande plåster och vaginalinlägg finns ett stort överskott av läkemedel. När de är färdiganvända finns därför mycket läkemedel kvar. Använda plåster och vaginalinlägg ska därför inte spolas ner i toaletten eller kastas i soporna utan lämnas in på apotek. Ett enda östrogeninnehållande vaginalinlägg som spolas ner i avloppet kan påverka fiskar och djur i vattendraget runt reningsverket i flera dagar. Vissa inhalatorer som till exempel används vid astma är ett annat exempel på en beredningform som innehåller stort överskott av läkemedel och som därför ska lämnas tillbaka till apoteket efter användning.

Vad gör apoteken med kasserade läkemedel?

Läkemedlen förpackas och transporteras på ett säkert sätt till förbränningsanläggningar som har en process avsedd för läkemedelsavfall. De små rester som kan bli kvar tas om hand för att inte komma ut i naturen.
Kloka Listan (rekommenderade läkemedel vid vanliga sjukdomar) finns att hämta kostnads fritt på apoteken eller att läsa på www.vardguiden.se

Varför ska förbrukade plåster och vaginalinlägg med läkemedel lämnas in på apotek?

Här är några saker du själv kan göra för att minska miljöriskerna. • Köp och hämta inte ut mer läkemedel än vad som behövs för  din behandling eller att ha i beredskap för en behandling. Följ  behandlingsrekommendationen. • Lämna in alla överblivna läkemedel på apoteket, där de tas om  hand på ett sådant sätt att de inte skadar miljön. Den genomskinliga returpåse som en del apoteket delar ut är bra att använda. • Läkemedelsinnehållande plåster och vaginalinlägg med östrogen – både använda och oanvända – är särskilt viktiga att inte hantera fel. Detsamma gäller vissa förbrukade flergångsinhalatorer med avsevärd mängd läkemedel kvar efter användningen. Ett säkert  omhändertagande är därför att lämna in alla dessa på apotek. • Tänk också på att helt tomma läkemedelsförpackningar går att återvinna precis som de flesta andra förpackningar. Lämna dem därför  i kommunens förpackningsinsamling om inte annat rekommenderas i bipacksedeln som följer med läkemedlet.

Vid frågor om läkemedel och miljö  vänd dig till din läkare eller ditt apotek

För mer information om vår ekonomi och ägarstruktur hänvisar vi er till allabolag.se

Vi följer Socialstyrelsens föreskrifter och Hälso- och Sjukvårdslagen gällande sekretess, journalföring och övriga etiska och juridiska riktlinjer.

Vi utför -regelbunden intern-och extern revision säkerhetsställer vi att vi uppfyller myndigheternas krav på kvalité.

Barnspecialisterna arbetar efter Socialstyrelsens nationella riktlinjer för God Vård. Vi vill därför veta om något har gått fel vid besöket hos oss för att utreda händelsen och för att vidta åtgärder för att liknande händelser inte ska upprepas.

Har du synpunkter och/eller klagomål, maila till klagomal@barnspecialisterna.se som i sin tur vidarebefordrar mailet till respektive chef. Som vårdgivare har vi en skyldighet att ta emot och svara på dina klagomål och synpunkter.

Om du inte till vända dig till oss så kan du kontakta Patientnämnden för hjälp. Patientnämnden är en länk mellan dig och vården.

Go to Top