NEUROPSYKIATRISK UTREDNING-PRIVAT
Barnspecialisterna erbjuder dig att söka och finansiera en neuropsykiatrisk utredning i privat regi om du inte vill eller kan utredas i den offentliga vården där vårt team undersöker misstankar om neuropsykiatrisk diagnostik såsom ADHD/ADD, autismspektrumtillstånd eller begåvningsnivå. Du får tid för ett bedömningssamtal direkt vid bokning.
Om du betalar utredningen privat kostar utredningen 30 000 kr och du behöver ingen remiss. Innan vi påbörjar en utredning görs alltid en psykologbedömning på distans. Vi kommer att be er att fylla i en vårdbegäran och skattningar inför bedömningssamtalet. Priset för psykologbedömningen är 3000 kr. Om det bedöms att en neuropsykiatrisk utredning är motiverad inleds utredningen och de resterande 27 000 kr debiteras.
Vill du ha en regionsfinansierad utredning hos oss med frågeställning ADHD och är född mellan 2012 och 2004 kan du kontakta din skolhälsovård för en remiss till oss.

I en neuropsykiatrisk utredning ingår:
• Att fylla i skattningsskalor
• Testning där vi undersöker olika delar av kognitiv funktion.
• Intervju med patient och nära anhörig.
• Vid behov genomgång av journalkopior från eventuell tidigare vård eller utredningar.
• Läkarbedömning hos specialistläkare, inklusive genomgång av sjukdomshistoria och uteslutande av somatiska orsaker till svårigheter.
• Återföring/genomgång av utredning och rekommendationer inklusive skriftligt utlåtande till dig som gjort utredningen.
• För barn och ungdomar erbjuds även en skolåterföring/genomgång av utredning till skola.

Efter utredning:
• För barn och ungdomar 0-17 år med fastställd ADHD eller ADD erbjuds kostnadsfritt ställningstagande hos barnspecialistläkare till eventuell medicinsk behandling.
• För dig som är över 18 år med fastställd ADHD eller ADD erbjuds som tillval ett ställningstagande till eventuell medicinsk behandling hos specialistläkare. Vi kan även erbjuda remiss till vuxenpsykiatrin.

För bokning eller frågor kring privatfinansierad utredning kontakta oss via:
utredning@barnspecialisterna.se
Är du som vuxen intresserad av neuropsykiatrisk utredning? Då är du välkommen att kontakta oss på samma mailadress.