PSYKOLOGINSATS

Barnspecialisterna Solna och Barnspecialisterna Sollentuna BUMM erbjuder psykologinsatser och föräldrastöd till barn och ungdomar (6-17år) som tillhör en så kallad barnmedicinsk målgrupp eller som är utredda och diagnosticerade med ADHD hos oss.

Har ditt barn ADHD och är utredd hos oss?

Om du är utredd hos och har erhållit en ADHD-diagnos och nu önskar en barnpsykologkontakt, så är det bara att kontakta oss!

Önskar du en barnpsykologkontakt och ditt barn har något medicinskt symtom?

Önskar du annars få en barnpsykologkontakt hos oss så måste du först komma på besök till vår medicinska personal för bedömning att ditt barns medicinska problem påverkas av psykisk ohälsa eller som ger dem psykisk ohälsa.

Exempel på när våra barnpsykologer kan vara till hjälp:

 • Eventuella psykosomatiska symtom/stressymptom som huvudvärk, magont, sömnsvårigheter, trötthet eller utmattning.
  • Lider av annan smärta eller kroppsliga besvär
  • Eventuell medicinsk problematik som epilepsi, diabetes, enures eller enkopres (hypotyreos, glutenintolerans eller annan medfödd medicinsk problematik)
  • Sprutfobi eller annan medicinska undvikandebeteende
  • Viktproblematik som obesitas
  • Tillväxtproblematik som kort/långvuxenhet
  • Långvariga symtom av Covid-19
  • Pans eller Pandas
NYTTIGA LÄNKAR