Vårt team består av flertal barnläkare, barnneurolog, barnallergolog, ST läkare, legitimerade psykologer, barnsjuksköterskor, undersköterskor, medicinska sekreterare och administrativ personal. Vi kan erbjuda högkvalitativa och motiverade utredningar inom dem flesta diagnosområdena med mångårig erfarenhet av arbete på barn-och ungdomsmedicinska mottagningar och barnakutverksamhet.

SOLNA

Nayla Esteitie. Barnläkare, barnneurolog, medicinskt ansvarig samt grundare till Barnspecialisterna.

Specialist i barn- och ungdomsmedicin sedan 1996, samt barn- och ungdomsneurologi med habilitering sedan 2006. Jag har många års erfarenhet på öppen och sluten vård inom barnmedicin och barnneurologi. Jag har jobbat nio år på Astrid Lindgrens Barnsjukhus och har erfarenhet av akut vård och utredning och behandling av olika barnsjukdomar. Jag har särskilt intresse inom epilepsi och medfödda neurometaboliska sjukdomar samt neuropsykiatriska funktionsnedsättningar som ADHD/ADD och komorbiditeter. Jag har arbetat nio år i Spanien på stora universitetssjukhus med hög patientomsättning och komplicerad patologi.

Jag behärskar även sex språk. Svenska, Spanska, Engelska, Arabiska, Bulgariska och Franska.

Jag har publicerat vetenskapliga artiklar och avhandlingar. Läs mer om vetenskapliga artiklar och avhandlingar på www.pubmed.com

Föräldraledig

Maria.

Jag arbetar med allmän pediatrik och är väldigt intresserad av astma och allergier.

Ruzica arbetar med barnmedicin och neuropsykiatri.

Maria arbetar med barnmedicin och neuropsykiatri.

Gustav.
Enhetschef för psykologteamet och legitimerad psykolog. Jobbar med psykologinsatser och ADHD utredningar.

Ida.

Legitimerad psykolog. Jag arbetar med psykologinsatser och ADHD utredningar.

Erik.

Jag är legitimerad psykolog med erfarenhet inom både utredning och behandling. Tidigare har jag arbetat inom skola och elevhälsa där jag har träffat barn och unga samt deras familjer.
Jag har även arbetat som psykolog inom sjukvården, där jag har bedrivit utredningsarbete.

På Barnspecialisterna arbetar vi med psykologinsatser samt ADHD utredningar.

Your Content Goes Here

Sofie

Legitimerad psykolog. Större fokus på NP utredningar

Your Content Goes Here

Sandra Christow.

Mail: sandra@barnspecialisterna.se

Medgrundare till Barnspecialisterna. Jag ansvarade för uppstarten av Barncentrum Solna BUMM (2016) och Barncentrum Sollentuna BUMM (2020) som numera heter Barnspecialisterna.

Jag fortsätter i dagsläget med drift och vidareutveckling på mottagningen.

Jag ser fram emot att bedriva en trivsam och utvecklande mottagning för både personal och våra patienter.

Katarina.

Jag arbetar som chefssjuksköterska på Barncentrum och är ansvarig över sjuksköterske-och underskötersketeamet.

Jag är legitimerad barnsjuksköterska med lång arbetslivserfarenhet med barn.

Jag har arbetat inom akutsjukvård, BVC och på BUMM Astrid Lindgrens Barnsjukhus.

Jag har även gått en specialistutbildning inom barn med övervikt.

Frida.

Jag är legitimerad barnsjuksköterska. Jag har tidigare arbetat på Astrid Lindgrens barnsjukhus och har erfarenhet av barnsjukvård med inriktning främst mot akutsjukvård och infektionssjukdomar. Jag finner arbete med barn och deras familjer roligt och omväxlande!

Legitimerad barnsjuksköterska.

Christina. Utbildad undersköterska.

Hjälper till med att ta lättare provtagning, telefonbokningar samt övrig administration på Barnspecialisterna Solna BUMM.

Jag har väldigt bra personkemi med barn. Jag är mycket glad att få vara en del av Barnspecialisterna Solna BUMMs team och skapa en god relation med alla barn och familjer.

Parvaneh

Hjälper till med att ta lättare provtagning, telefonbokningar samt övrig administration på Barncentrum Solna BUMM.

Shiva.

Sitter i receptionen och hjälper till med både omvårdnad och provtagning

Diana

Bokningar, fakturor, telefon och övergripande ansvar inom administration.

Hjälper till med läkarnas journaler

Hjälper till med läkarnas journaler

Hjälper till med läkarnas journaler

Hjälper till med läkarnas journaler

SOLLENTUNA

Nayla Esteitie. Barnläkare, barnneurolog, medicinskt ansvarig samt grundare till Barnspecialisterna.

Specialist i barn- och ungdomsmedicin sedan 1996, samt barn- och ungdomsneurologi med habilitering sedan 2006. Jag har många års erfarenhet på öppen och sluten vård inom barnmedicin och barnneurologi. Jag har jobbat nio år på Astrid Lindgrens Barnsjukhus och har erfarenhet av akut vård och utredning och behandling av olika barnsjukdomar. Jag har särskilt intresse inom epilepsi och medfödda neurometaboliska sjukdomar samt neuropsykiatriska funktionsnedsättningar som ADHD/ADD och komorbiditeter. Jag har arbetat nio år i Spanien på stora universitetssjukhus med hög patientomsättning och komplicerad patologi.

Jag behärskar även sex språk. Svenska, Spanska, Engelska, Arabiska, Bulgariska och Franska.

Jag har publicerat vetenskapliga artiklar och avhandlingar. Läs mer om vetenskapliga artiklar och avhandlingar på www.pubmed.com

Elham Karimian, specialist i barn-och ungdomsmedicin. Jag arbetar med allmän pediatrik men har också stort fokus på barn med ADHD samt tillväxtfrågeställningar. Jag har forskat många år och doktorerat på KI. En del av mina publikationer och PhD avhandling handlar om tillväxt.
Jag utförde min ST utbildning inom barnmedicin på Karolinska i Huddinge. Jag har även arbetat på BUP där jag träffade många barn med ADHD/ADD, Autism samt medicineringar.

Fotios Panitsas, specialist inom barn-och ungdomsmedicin sedan 7 år tillbaka. Jag är utbildad i Grekland och Sverige. Jag har tidigare arbetat på Universitets-och länssjukhus och jobbar nu mera enbart i öppenvården på BUMM.

Jag är barnläkare och arbetar med allmän pediatrik på Barncentrum Sollentuna BUMM.

Jag är barnläkare och arbetar med allmän pediatrik på Barncentrum Sollentuna BUMM.

Jag är barnläkare och arbetar med allmän pediatrik på Barncentrum Sollentuna BUMM.

Sandra Christow.

Mail: sandra@barnspecialisterna.se

Medgrundare till Barnspecialisterna. Jag ansvarade för uppstarten av Barncentrum Solna BUMM (2016) och Barncentrum Sollentuna BUMM (2020) som numera heter Barnspecialisterna.

Jag fortsätter i dagsläget med drift och vidareutveckling på mottagningen.

Jag ser fram emot att bedriva en trivsam och utvecklande mottagning för både personal och våra patienter.

Katarina.

Jag arbetar som chefssjuksköterska på Barncentrum och är ansvarig över sjuksköterske-och underskötersketeamet.

Jag är legitimerad barnsjuksköterska med lång arbetslivserfarenhet med barn.

Jag har arbetat inom akutsjukvård, BVC och på BUMM Astrid Lindgrens Barnsjukhus.

Jag har även gått en specialistutbildning inom barn med övervikt.

Kristin är leg. sjuksköterska med lång erfarenhet av barn och är med i uppstarten av Barncentrum Sollentuna BUMM, numera Barnspecialisterna Sollentuna BUMM. Kristin är även platsansvarig sjuksköterska i Sollentuna.

Sofia är barnsjuksköterska och kommer närmast från barnakuten på NKS

Börjar april 23.

Lena arbetar i både reception och med lättare provtagning på mottagningen. Lena har varit med och startat upp Barncentrum Sollentuna BUMM.

Julia arbetar i både reception och med lättare provtagning på mottagningen

Jennifer arbetar i både reception och med lättare provtagning på mottagningen.

Amani är i grunden socionom med ett stort intresse för HR och ekonomi som idag är hennes dagliga arbete. Hon arbetar för båda verksamheterna.

Hjälper till med läkarnas journaler

Hjälper till med läkarnas journaler

Hjälper till med läkarnas journaler

Hjälper till med läkarnas journaler