Våra Tjänster

Nedan ser ni våra tjänster

Kontakta oss för mer information

Våra Tjänster

Besöken är kostnadsfria. Barn under 6 månaders ålder och våra pågående patienter kan komma till oss utan remiss. Alla nya patienter som är äldre än 6 månaders ålder behöver en remiss till oss. Hos oss kan ditt barn få träffa en barnspecialist för kvalificerade utredningar och behandlingar upp till 18 års åder.

Vårt team består av barnläkare, barnneurolog, barnallergolog, legitimerade psykologer, barnsjuksköterskor som kan erbjuda högkvalitativa och motiverade utredningar inom dem flesta diagnosområdena med mångårig erfarenhet av arbete på barnläkarmottagning och barnakutverksamhet

• Second opinion

• Försenad psykomotorisk utveckling

• Utvecklingsstörning. Utvecklingsavvikelse

• Epilepsi/kramper

• Huvudvärk, migrän

Your Content Goes Here

• Blåstömningsproblem

• Sängvätning

• Avvikande tillväxt

• AD(H)D utredningar för barn födda 2013 eller senare

• Medicinsk behandling av ADHD/ADD

• Psykologinsatser för den barnmedicinska målgruppen samt barn med  ADHD

• Infektionskänslighet

• Urinvägssjukdomar, utredning, behandling och uppföljning

• Periodisk feber

• Illamående/sura uppstötningar

• Kräkningar • Symtomgivande reflux

• Buksmärtor/kolik, förstoppning

• Kronisk diarre…

• Födoämnesallergi

• Luftburen allergi

• Allergiska ögon- och näsbesvär

• Eksem

• Nässelutslag

• Astma (utredning, behandling och uppföljning)

Vi utför bland annat pricktester, spirometrier, astmaskola, eksemskola, enuresskola m.m.

• Eksem

• Utslag

• Kronisk urticaria

• Oklara hudsjukdomar

• LVU undersökningar på begäran av Socialtjänsten

• Hälsoundersökningar på barn som vårdas utanför hemmet på begäran av Socialtjänsten

• Allmän hälsoundersökning av specifika skäl
• Hälsoundersökning av nyanlända/adoptivbarn/asylsökande barn och ungdomar