Våra Tjänster

Nedan ser ni våra tjänster

Kontakta oss för mer information

Våra Tjänster

Besöken är kostnadsfria. Barn under 6 månaders ålder och våra pågående patienter kan komma till oss utan remiss. Alla nya patienter som är äldre än 6 månaders ålder behöver en remiss till oss. Hos oss kan ditt barn få träffa en barnspecialist för kvalificerade utredningar och behandlingar upp till 18 års åder.

Vårt team består av barnläkare, barnneurolog, barnallergolog, legitimerade psykologer, barnsjuksköterskor som kan erbjuda högkvalitativa och motiverade utredningar inom dem flesta diagnosområdena med mångårig erfarenhet av arbete på barnläkarmottagning och barnakutverksamhet

• Second opinion

• Försenad psykomotorisk utveckling

• Utvecklingsstörning. Utvecklingsavvikelse

• Epilepsi/kramper

• Huvudvärk, migrän

• Blåstömningsproblem

• Sängvätning

• Avvikande tillväxt

• Oro, ångest, stressrelaterade symtom

• AD(H)D utredningar

• Medicinsk behandling av ADHD/ADD

• Psykisk ohälsa

• Infektionskänslighet

• Urinvägssjukdomar, utredning, behandling och uppföljning

• Periodisk feber

• Illamående/sura uppstötningar

• Kräkningar • Symtomgivande reflux

• Buksmärtor/kolik, förstoppning

• Kronisk diarre…

• Födoämnesallergi

• Luftburen allergi

• Allergiska ögon- och näsbesvär

• Eksem

• Nässelutslag

• Astma (utredning, behandling och uppföljning)

Vi utför bland annat pricktest och spirometri.

• Eksem

• Utslag

• Kronisk urticaria

• Oklara hudsjukdomar

• Allmän hälsokontroll
• Allmän hälsokontroll av specifika skäl
• Hälsokontroll av asylsökande barn och ungdomar

• Hälsoundersökning av adoptivbarn (innefattas av Vårdval).