Om Barnspecialisterna BUMM

Besöken är kostnadsfria och ni behöver ingen remiss för att komma till oss. Vi bedriver privat barnsjukvård i öppenvård och arbetar på uppdrag av Region Stockholm.

Barnspecialisterna Solna och Sollentuna BUMM bedriver två avtal: barnmedicin och ADHD utredningar med psykologinsats inom målgruppens uppdrag.

Besöken är kostnadsfria. Nybesök för barn som är äldre än 6 månaders ålder behöver remiss till oss.   

Hos oss kan ditt barn få träffa en barnspecialist för kvalificerade utredningar och behandlingar upp till 18 års ålder. Är ditt barn under 6 månader så kan ni söka vid akut sjukdom, i mån av tid.

Vårt team består av flertal barnläkare, barnneurolog, barnallergolog, legitimerade psykologer, barnsjuksköterskor som kan erbjuda högkvalitativa och motiverade utredningar inom de flesta diagnosområdena med mångårig erfarenhet av arbete på Universitetssjukhus, barnläkarmottagning och barnakutverksamhet.

Vi utför utredningar med blodprover, pricktest, lungfunktionstest (spirometri). Vi remitterar för EEG, neuroradiologi och andra avancerade undersökningar vid behov. Att ta blodprover på barn görs endast när det finns goda skäl och alltid på barnets villkor.

ADHD

Barnspecialisterna Solna och Sollentuna BUMM har avtal med Region Stockholm för att utreda barn med frågeställning ADHD. Vårt ADHD-team består av barnläkare, barnneurolog, barnpsykiatriker och erfarna psykologer. Om det finns misstanke om att ert barn har ADHD eller andra närliggande diagnoser kommer barnet först att få träffa en av våra barnläkare eller psykologer beroende på åldern. Barnspecialisterna BUMM utreder, behandlar och följer upp barn- och ungdomar med misstänkt eller diagnostiserad ADHD/ADHD.  Autismfrågeställning eller svårare psykiatrisk problematik hänvisas patienter till BUP.

Remissen skall ställas från Skolhälsovården/elevhälsans medicinska insats. Vi utreder barn födda 2012 eller tidigare.

KLICKA HÄR FÖR INFORMATION OM ADHD UTREDNING OCH VÅRDKEDJAN